Online

United States

START 17 MARCA 2017

memsoria.pl
Players: 10 / 1000
Ip Address: memsoria.pl
Port: 7171
Country: United States United States
Uptime:
Monsters:
Peak Record: 345
Server:
Owner:
Last Update: October 25, 2021 - 11:28:30
Added: March 23, 2017 - 12:12:10

~English Version~

-Uptime 24/7
-PvP
-modified addon system
-Unicat atmosphere
-new quests
-SMS SHOP with different payment methods
-new autostock has been implemented
-Attack/follow/cancel the attack works-Balanced professions
-Real wars-Guild RAID System system and spawn Bosses
-the lack of a strong store items Server
-New monsters
-Self map, Edited the map Evolution, weighing more than 50 mb
-free VIP level 150
-Mana and HP are shown in % to facilitate
-bonuses for Addons
-friendly Government
-unique Events:

~ Zombie Event at 6: 00 PM and 12: 00 PM
~ FireStorm Event at 9: 00 PM
~ EXP Event between the hours of 4: 00 PM to 8: 00 PM

All the advantages of a real tibia.

IP: Memsoria.pl
Port: 7171
Prefix: 8. 6

Regards,
Team Memsoria.pl

———————

~Polish Version~

– Uptime 24/7
– PvP
– Zmodyfikowany system addonów
– Uniatowa Atmosfera
– Nowe Questy
– Tani SMS SHOP z ró?nymi metodami p?atno?ci
– Nowe autostackowanie zosta?o zaimplementowane
– Atakuj/pod??aj/anuluj atak dzia?a
– Zbalansowane profesje
– Prawdziwy system wojen gildii
– System raidów i spawnowania Bossów
– Brak za mocnych przedmiotów w sklepie serwera
– Nowe potwory
– W?asna Mapa, Edytowana Mapa Evolution, wa??ca ponad 50 mb
– Darmowy VIP od 150 poziomu
– Mana i HP s? ukazywane w % dla u?atwienia
– Bonusy za Addony
– Mi?a administracja
– Unikalne Eventy:

~Zombie Event o godzinie 6:00 PM i 12:00 PM
~FireStorm Event o godzinie 9:00 PM
~EXP Event od godziny 4:00 PM do 8:00 PM

Wszystkie zalety prawdziwej tibii.

IP: Memsoria.pl
Port: 7171
Prefix: 8.6

Pozdrawiamy,
Zespó? Memsoria.pl